Стансе клисаны дзжамагъаты православ оразаны аллы бла ауузландыла

Быйыл февраль айны 11-де Къхабарты-Малкъарны Котляров стансесини Покров клисасыны джамагъаты Дин къуллукъдан сора Мясопустный ыйыкъны-ыйых кюнню ашырыргъа бирге джыйылдыла.Адетге кере бу кюнден сора ашха эт къошхан тохтайды. Эм алгъы христиан дин школну сохталары гитче концерт кергюздюле. Адетдеча оюнлагъа да заман табылды. Андан сора барын да джасалгъан тебсилеге чакъырдыла, алада эт ушхуурла бла бирге –Сырный седмицаны адети бла блинле да салыннган эдиле.

Просмотров: 1089

Поделиться

VK:39834