Прохладныйде протоирей Иоанн Кубаны эсге тюшюре дуа этдиле

Быйыл февраль айны 8-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Прохладныйни Никольский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну епархияны эмда аны тышындан епархияладн келген 20 православ динчи этдиле. Динчиле, Нальчик округну динчиси, талай джылны клисагъа башчылыкъ этиб тургъан протоирей Куба Иоанны дуа ла джокъладыла. Ол ауушханлы бир джыл болады. Диакон чынга протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Литургиядан сора Архипастырь Иоанн зауаллыны эсге тюшюре, джыйылгъанлагъа аны юсюнден хапар айта, аны ол бир дуниясы джырыкъ болсун деб православ адетдеча дуа окъуду. Андан сора Владыканы башчылыгъы бла динчиле Иоанн къабырына келиб лития дуа этдиле. Бу дин къуллукъгъа келгенле бары да маулут аш бла аузландыла.

Просмотров: 1620

Поделиться

VK:39834