Архиепископ Феофилакт Ксения Петербургская аулияны дуа бла джокълады

Быйыл февраль айны 6-да архиепископ Феофилакт, Нарсананы Пантелеймон клисасында Ксения Петербургская аулияны приделинде Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну: епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия бла джуаблы православ динчи протоирей Знаменский Иоанны башчылыгъы бла Нарсна клиса округну динчилери да этдиле. Диакон чыннга да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Дин къуллукъну аягъында Архипастырь джыйылгъванлагъа ауаз берди. «Ол тиширыу баш иесин тас этгенинде джашаугъа бой салмагъанды, адамларындан къуру къалгъанында башын энгишге иймегенди, башхала келюн къалдырсала да барына да болушлукъ этиб тургъанды. Аулия Ксенияны ийманы кючлю болгъанды, Ол Аллахха эмда кесини ауушуб кетген баш иесине да керти адамлай къалгъанды. Ол себеден бизни миллет ол шыйыхны бек сыйын ккереди»,-деб айтды кесини сезюнде Архиерей. Андан сора Владыка клисагъа берилген джангы иконагъа нюр салгъан адетни этиб сыйлы мученик Багъыучу Пантелеймонну сыйына аталгъан огъары приделни къурулушуна да къарады. Бусагъатда бу мекямны ичин сюртюб бошай турадыла.

Просмотров: 1326

Поделиться

VK:39834