Паломникле Тегейни православ дин багъалатхан джерлеринде табын этдиле

Терк Башы Тегейни православ дин багъалатхан джерлери бизни паломниклени кезлерин къачан да къаратдырадыла. «Кавказский Паломник» деген паломник къуллукъ хоншуларына къонакъгъа аслам джюрюйдюле. Анда. Кавказда джюрюген къонакъбайлыкъны бек ариу биледиле, ол себебден Пягиорске бла Черкесск епархиядан келген къонакълагъа джарыкъ тюбейдиле. Быйыл февраль айны 3-де джолоучулукъларыны аллын Алагир шахарда Вознесенский клисадан башлагъан эдиле. Паломникле бардырылгъан литургияда табын этиб, клисаны тамадасы иеромонах (Битиев) Гаий бла тюбешиб ушакъ да этдиле.
Богоявлен тиширыу монастыргъа, «Всецарица» деген иконаны алында этилген дуаны аллына келдиле. Быллай тилек ауругъанлагъа деб хар шабат кюн сайын этиледи. Хар хаманда да тиширыу монастырда ауузланыргъа хаман да татымлы хантла бередиле, ол джолоучулагъа къарыу берди.
Эресейде эм мийик джэерде орналгъан Фиагдонский Успен эркиши монастыр, кесини шошлугъу бла мийик таулары бла эсде къаллыкъды. Былайда эм эртдеги Клиса бабссланы бири преподобный Антонийни: «Сен монах эсенг-таулагъа бар» деген сезлери эсинге тюшеди. Монастырда экскурсияны кезюунде насельниклени бири паломниклеге табын этерге Успения Богородицы деген иконаны чыгъарды. Аны большевикле чачхан Киево-Печорский Лаврады Успен клисаны ташларында монахла джазгъандыла. Паломникле бек разы болуб бу иконагъа табын этиб Раббийни Анасына аталгъан православ диндеча зикирле айтдыла. Ызларына къайтыб келе джолоучула бары да джол усталары Пятигорскеде Спасс клисаны къуллукъчусу Иванкин Георгийге джюрек разылыкъларын билдирдиле.

Просмотров: 1119

Поделиться

VK:39834