Архиепископ Феофилакт, Черкесскеде перинатал аралыкъда болду

Быйыл январь айны 8-де Къарачай-Черкесияны перинатал аралыгъына, христианлыланы эм уллу байрамларыны бири-Рождество Христова байрамгъа джоралаб, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт баргъан эди. Ол Рождество байрам кюнледе къутулгъан тиширыуланы алгъышлаб саугъала да берген эди. «Бюгюн эм магъаналы кюндю.Биз эртденбла болгъан православ динчиле бла бирге дин къуллукъла этиб Прчистая Богородица Мариягъа тилек этгенбиз. Биз анга табын этиб Рождество къуанч ючюн разылыгъыбызны да билдиргенбиз. Бюгюн кюн бютеу аналаны кюнюдю деб айтыргъа боллукъду. Нек дегенде, туугъанны къуанчы эм алгъа
бизни аналарыбызгъа разылыкъ билдириудю. Биз кесибизни таза джюрегибиз бла аналагъа разылыкъ билдиребиз. Бу дуниягъа джаратхан джанла ючюн сизге уллу бюсюреу этебиз»,-деб айтхан эди кесини алгъыш сезюнде архиепископ Феофилакт. Аны бла бирге ол, бу кюнледе туугъан сабийлеге аналары разы болсала , бек разы болуб крестить этерин да айтды. Андан сора къуанч халда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, быйыл январны 6-7 сабий табхан бары аналагъа да гокга хансла бериб саугъала да этди. Аны бла бирге январны 7-де сабий табхан тиширыулагъа ачха да берилген эди. Перинатал аралыкъны тамада врачыны орунбасары Музова Тамара айтхандан, родждество кюнде 9 сабий туугъанды. Аладан 5 къызчыкъ 4 джашчыкъладыла.Чертиб айтсакъ бюгюн этилген алгъыш сабий табхан аналагъа керти уллу саугъады. Кесини джарыкъ сезимлерин джангы туугъан сабийчикни анасы Серова Анна да айтды. «Мен биринчи сабийми табханма, биз аны кеб сакълагъан эдик. Бизге къызчыкъ тууду анга да Елизавета деб атагъанбыз. Ол эм сыйлы кюн январь айны 7-де туугъанды. Врачла менге мындан алгъа къутуллукъса деб да айтхан эдиле, алай болса да джюрегим бла бук юн тууарыгъына ишек этиб тура эди. Тилегими Сыйлы Аллах къабыл этди. Мен бек насыблыма. Ма бюгюн да бизни алгъышларгъа Батюшка келгени да бек уллу къуандырды барыбызны да»,-деб айтды А.Серова.

Просмотров: 1068

Поделиться

VK:39834