Пятигорске, Черкесск, Нальчик шахардаа Архиерейни елкалары болуб етдю

Быйыл январь айны 8-де Пресвятая Богордицаны Соборуну кюнюнде, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Покров клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну джуаблы православ динчи протоирей Дубинский Борисни башчылыгъы бла шахарны клисаларыны динчилери этдиле. Дин къуллукъ бошалгъандан сора Архипастырь Рождество Христова байрамгъа махтау салыб джыйылгъан джамагъатха ауаз берди. Владыка, Патриархлыкъны джангыдан къуралгъанына джораланнган медалны, клисагъа таймаздан джюрюген, «Говорун 26» деген информацион агентствону баш редактору Рахно Натальягъа берди. Ол кюн огъунакъ архиепископ Феофилакт, Пятигорске бла Черкесскеде Архиерей елкаланы ачды. Нальчикде Рождество байрамгъа Архиепископ ал кюнюнде баргъан эди. Бу байрамлагъа динчилени сабийлери, ексюз сабийле, къарыусуз джашагъан юйгилени сабийлери эмда не ат неда ана ышыкъсыз къалгъан юйдегиледен сабийле да къошулгъан эдиле. Ол къуанчлада юч мингден аслам татлы саугъала чачылгъандыла. Аланы хар биринде Владыканы гитче шохчукъларына деб ийген алгъышы да бар эди.

Просмотров: 1403

Поделиться

VK:39834