Элде клисаны джамагъаты биринчи болуб клиса байрамны белгиледиле

Быйыл декабрь айны 4-де Раббийни Анасын клисагъа Киргизген кюнню байрамында , Ульяновка элде биринчи кере клиса байрамны белгиледиле. Ол быйыл апрель айда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт нюр салгъандан сора этиле турады. Бу клиса бизни епархияда эмда Ставрополь крайда, клисагъа Кирген байрамгъа аталыб ишленнген джангызды. Дин къуллукъну Минераловод клиса округну джуаблы динчиси протоирей Панасенко Алексий благочинияны динчилери да къошулуб бардырды. Бу байрамгъа джуукъдагъы шахарла бла элледен келген паломникле да къошулдула. Къачлы джюрюш бошалгъандан сора джуаблы православ динчи бу клисаны джамагъатыны архиепископ Феофилактны атындан алгъышны айтды. Андан сора православ динчи эмда клисаны джамагъаты къуанчха аталыб джасалгъан тебсиледе олтуруб ауузланы ушакъ да этдиле.

Просмотров: 1316

Поделиться