Гитче къызчыкъны юйдегисине ачха болушлукъ этдиле

Быйыл ноябрны 11-де «Солнечный городок» деген епархиал Аралыкъны тамадасы Земцова Екатерина ала къарагъан Головня Ярославаны юйдегисине болушлукъгъа деб 32
минг сом берди. Ол ачха, тюз диагноз салырча къанны генетика анализин этерге джоюллукъду. Ясини юйдегиси джуукъларыны эмда тенглерини болушлугъу бла керекли
ачханы асламысын джыйышдыргъан эдиле джангыз «Солнечный городокну» шохлары джыйыб берген чакълы бир джетмей тура эди. « мен танымагъан адамла быллай
болушлукъ этерле деб чырт акъылым джокъ эди! Джарсыугъа, бу анализни этерге кърал ачха бермейди. Болушлукъ этгенлени барына уллу джюрек разылыгъыбызны билдиребиз! Асыры къуаннгандан кезлеге джыламукъ урады! Барынгы да Аллах сакъласын!»-деб айтды разылыгъын Ярославаны анасы Зоя Валерьевна. Баш кюн ноябрны 13-де Ярославагъа керекли анализ этерик клиниканы счетуна ачха тюшгенди. «Солнечный городок» деген аралыкъгъа да теленнген чекни копиясын ийгендиле.

Просмотров: 827

Поделиться