Архиепископ Феофилакт епархиал юйню клисасында литургия бардырды

Быйыл октябрь айны 31-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт Пятигорскениепархиал юйюню Иверский клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия бла диакон Ендовицкий Сергий этдиле. Архипастырь бла бирге табын этерге Пятигорскени джамагъаты эмда епархиал юйню къуллукъчулары да келген эдиле. Дин къуллукъ бошалгъандан сора Владыка православ дин ахлулагъа ауаз берди.

Просмотров: 1210

Поделиться