Саулукъларында сакъатлыкълары болгъан паломниклке Архызский Ликде болдула

Саулукъларында къыяулары болгъан адамланы бирлешдирген «Преображение» деген дин- джарыкълыкъ клубну членлери Тебен Архызда православ дин багъалатхан джерледе болдула. Деб билдргенди октябрны 10-да Ставрополь епархияны пресс-къуллугъу. Ол джолоучулукъну Ставропольдп Преображения Господне деген клисаны социал къуллугъу къурагъанды. Анга ачха Святой Троица байрамда суаблыкъ джармалыкъда джыйылгъан эди. Биринчи кюн Преображен приходну клириги диакон Кузьменко Михаил джол усталары болуб къаяда Масихни Суратына чыкъдыла. Асламысыны бу багъалы дин сый бла биринчи тюбешиу болду. Андан сора алагъа Тебен Архызны алан клисаларына экскурсия къурадыла. Бурунгу клисаланы биринде бары да тилек этдиле. Кече уа джолоучула заманларын, дин темалагъа джылы ушакъ этиб бирге джырла джырлаб къоллары бла селешгенле да бар эдиле нек дегенде ол къауумну бир белеги къулакълары эшитмеген тиллери селешмеген православ христианлыла эдиле. Экинчи кюн паломникле Казачий деген суу чучхургъа, Архыз поселокга бардыла эмда чынды джол бла чыкъдыла. Эки джолоучулукъну кезюнден таймай тилек этилиб турду. Тюрлю-тюрлю апуруулары болгъанла, тыйгъычлагъа бой салмадыла, аладан асламысы белгиленнген маршрутну барысында да болдула.

Просмотров: 1030

Поделиться

VK:39834