Курджиново элде Тихон шыйыхны эсге тюшюрдюле

Быйыл октябрь айны 9-да Курджиново элни Свято-Тихон клисасында байрам болуб етдю. Эртдеден келген адетдеча элчиле бла бирге байрам Дин къуллукъгъа Черкесскеден келген паломникле да кълшулдула. Къачлы джюрюшден сора джыйылгъанлагъа. Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений селешди. Ол бери келгенлеге, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны байрамгъа ийген алгъышын айтды. Дин къуллукъдан сора барында туз-дамдан ауузланыргъа чакъырдыла.

Просмотров: 1041

Поделиться