Пятигорсукени Георгий клисасында къабыргъа суратланы реставрациясын этедиле.

Пятигорскени Георгий клисасында къабыргъа суратланы реставрация этиу ишле башланнгандыла. Аны сынамлы устала бардырадыла, суратла этилген алгъынгы технологияланы бузмай, бюгюнлюкде аз хайырландырылгъан темпер бояула бла ишлейдиле, ол себеден аллай бояуланы культура багъалыкълары барды. Къабыргъада суратла талайны аман болмай сакъланырча джылтырауугъу болмагъан юч къат лак бла джагъадыла.

Просмотров: 914

Поделиться