Православ динчи, «Межконфессиональный диалог» деген клубну кенгешине къошулду

Кеб болмай Пятигорскеде кърал университетде, Къурман байрамгъа аталыб, теологияны окъугъан студентле бла тюбешиу болуб етдю. Джыйылгъанла, эски кесамат заманлада бла илам динде малны къурман этиуню юсюнден эмда джаш телюню арасында экстремизмге профилактика этиуню юсюнден лекциягъа тынгыладыла. Студентлеге (ПКъУ-ни доценти, филология илмуланы кандидаты) Пятигорскеде межгитни имамы Магамедов Магомедсаид, Нарсанада Никольский клисаны клириги протоирей Сахно Андрей, (ПКъУ-ни доценти, филология илмуланы кандидаты) Ставрополь крайны муфтийини болушчусу Ибрагимов Мурад, ПКъУ-де кърал-конфессия байламыш Институтну директоруну орунбасары (доцент, филология илмуланы кандидаты) Осипов Станислав эмда джамагъат социал сорууланы баджаргъан кебчюлюк информацияла бла байламлылыкъ тутхан белюмню тамадасы , теолог, психолог Хидирбаева Ахгюль селешдиле. Тюбешиуню аллын ача аны модератору Ибрагимов Мурад, быллай тюбешиулени уллу магъанасы барды деб студентлени эслерин бурду. Былайда къайсы бир динни келечиси да бирге олтуруб динлеринде байрамланы тенглешдире ушакъ этерге боллукъдула. Тюрлю-тюрлюдинлени кезлеринден къараб, тинтиу этилгенинде, экстремизмни къабханына, кеслерини динлерини тамалын билмегенле тюшедиле. Хадирбаева Ахгюль былай айтды, тюрлю- тюрлю джорукъсуз источникледен чыкъгъан экстремизм «аурууну» оюмлары социал джаны бла
бегиб бошамагъан джаш адамланы ангыларына джугъады. Радикал джолдгъа сирелиу-ол билимсизликди. Алдауукъ, динни тамалларын терс ангылатыуачады аманн ишлеге джолну, ол затны адетдеча бегиб келген динле эрек этедиле. Тюбешиуню аягъында, студентлеге сайлагъан усталыкъларында бегиб, кебмиллетли Кавказны халкъын бирикдиригиз деб багъышладыла.

Просмотров: 996

Поделиться