Къутхарыучула, Черкесскеде гимназиячыланы алгъышладыла

Черкесск шахарда Свято-Сергий гимназияда джангы окъуу джылны биринчи окъуу кюню адетдеча тилекден башланды, аны гимназиячыланы диннге юретген устаз протоирей Кузнецов Сергий этди. Анга, Эресейни МЧС-ни Баш Управлениясыны Къарачай-Черкесияда белюмюню тамадасыны орнун толтургъан Шарков Сергей, Къарачай-Черкесияда ГИМС МЧС-ни гитче къайыкълагъа инспектор Денисенко Виктор, республикада Эресейни ФСБ-ни Чекчи управлениясыны ветеран организациясыны председатели запасдагъы подполковник Илющенко Александр, 11-чи номерли билим берген Аралыгъыны директору Ляшова Елена эмда сохталаны ата-аналары да къошулдула. Келген къонакъла гимназиячыланы джангы окъуу джылны башланнганы бла алгъышладыла. Православ динчи да , Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан алгъышны айтыб, Владыка биринчи классны сохталарына ийген саугъаланы да берди. Шарков Сергей да сууда къутхарыргъа юреннген классха- сууда батмазгъа эм биринчи керекли зат жилет берди, ол классда боллукъ къутхарыучу затланы коллекциясыны аллын башлады.

Просмотров: 1113

Поделиться