Клиса байрамны Къарачай шахарда белгиледиле

Быйыл август айны 9-да Клиса, Пантелеймон шыйыхны эсгерген кюн, Къарачай шахарны Пантелеймон клисасында да байрам этдиле. Байрамгъа джораланнган Дин къуллукъну, Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округеу джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений бардырды. Анга дин къуллукъ болушлукъну, Черкесск шахарны Никольский клисаны ключары протоирей Кузнецов Сергий бла Къарачай-Черкесияны Къыбла клиса округуну динчилери да этдиле. Дин къуллукъда бу клисаны джамагъаты бла бирге Орджонекидзевский поселокда Варваринский клисаны джамагъаты эмда келген паломникле табын этдиле. Быллай байрамлада бирлешиу Къарачай шахарда Пантелеймон климаны джамагъаты бла Орджонекидзе поселокда Варваринский клисаны джамагъатларына талай джылдан бери ашхы адет болуб бошагъанды. Бир биринден узакъ болмагъан клисаланы джамагъатлары къуру къуанча болуб къалмай бушууда бирлешедиле. Бюгюн адам асыры кебден Къарачай шахарда клисагъа сыйынмайдыла, клиса бусагъатда сирелген джерде аны кенгертирге мадар джокъду. Алай а православ дин азлула Орджонекидще поселркда коисаны алгъыннгы тюрсюнюне келтирирле эмда Къарачай шахарда джангы клиса игоерле деб ышаннганларын тохтатмайдыла. 2015-чи джыл иайны 15-де Къарачай шахарда ишленник клисаны биринчи тюб ташына, Нальчикде болгъан кезюуюнде Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кирилл нюр салгъан адетни этген эди. Патриархоыкъ разылыкъ, джангы клисаны ишленирине хар бирине ышанмвкълыкъ орнатханды. Ол ашхы иш буюрулсун деб, Къарачай шахар бла Орджонекидзе поселокну православ джамагъаты кекледе джакъчылары Пантелеймон шыйых бла Варвара шыйыхдан тилекле тилеб джашайдыла.

Просмотров: 1102

Поделиться