Христиан дин школну сохталары дин джолоучулукъда болдула

Озгъан кюнледе Пятигорскеде Хорламчы Георгий шыйыхны клисасында Покров христиан дин школну сохталары ата-аналары бла клисагъа джюрюген джамагъат бла
бирге Георгий благочинияны дин багъалатхан джерлеринде болдула. Элли паломник Лысогорка стаеседе Рождество Пресвятой Богородица клисада, Георгиевский шахарда
Хорламчы Георгий бла Никольский клисалада болдула. Андан сора да ала Урухский стансени къатында «Покрова Пресвятой Богородицаны» сыйына аталыб нюр салыннган
къара сууда да болдула.

Просмотров: 1043

Поделиться