Иепархияны иппотерапия аралыгъыны пациентлери Махачкалада болдула

Озгъан кюнледе «Целебный Ессентуки» деген епархияны иппотерапия аралыгъы Махачкалагъа джолоучулугъун тамамлады. Анга 53 адам къошулгъан эдиле. Сабийле
солугъан да этиб «Лотос» атлы турбазада да ат белинде айланыб саулукъларына себелик табдыла.Джолоучулукъну кезюуюнде сабиле эмда аланы ата-аналары бир-бирлерин иги таныдыла, тенгизде да джуунуб творчество ингирлеге да къошулуб, заманларын заукълу ашырдыла. Аралыкъны ишчиси, саулукъларында къыяулары болгъан сабийлеге бакъгъан- массажны курсун этди.

Просмотров: 1062

Поделиться