Православ динчи, горячеводскечи гитче къазакъчыкъланы джыйылыууна разылыкъ этди

Быйыл август айны 1-де ат-спорт комплексни джеринде Горячеводскени къазакъ джамагъаты. Гитче къазакъчыкъланы санларын чыныкъдырырча джыйылыула ачханды.
Джыйылыуну ачылылырыны аллы бла адетдеча ашхы иш джетишимли болур ючюн зикир этилди. Аны ачылыууна Пятигорск къазакъ джамагъатны атаманы Пономарев
Владимир да къошулду. Къазакъла бла байламлылыкъ джюрютген епархия белюмню тамадасы Успен клисаны башчысы протоирей Фещенко Стефан, джаш къазакълагъа
Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан алгъыш айтыб, сабийлени къуанч дин къуллукъгъа аны азы бла чай ичерге чакъырды. Адет болуб
бошагъан джыйылыулагъа 10-дан 15 джылгъа дери къазакъчыкъла къошуладыла. Санланы чыныкъдырыу юрениуле юч ыйыкъны барлыкъдыла.

Просмотров: 1092

Поделиться