Архиепископ Феофилакт дин къарнашлагъа, абустолланы ауаз бериу къуллукъларындан эсге салды

Быйыл июль айны 13-де Успен Вторафон Бештау эркиши монастырны Георгий клисасында, монастырны Сыйлыархимандрити, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, иеромонах (Клименко) Вениамин эмда иеродиакон (Сапрыкин) Афанасийни болушлукълары бла, 12 шыйых абустолланы эсгериу кюнде Дин къуллукъ бардырды. Дин къарнашланы хору литургия джырланы джырлады, Кавказские Минеральные Воды региону шахарларындан келген да талай адам табын этдиле. Владыка, Украинагъа мамырлыкъ келсин деб тилек этди. Дин къуллукъдан сора монастырны Сыйлыархимандрити паломникле бла дин къарнашларына ауаз берди. Владыка, шыйых абустолланы джашауларындан, Тиргизилген Масихден ауаз бериб тургъанларындан хапар айтды. «Ала, бу дунияны патчахы бла джюйюсханын сакълаб тургъан адамлагъа ауаз бергенлей иургъандыла. Гюнахланы кечген , Кекде Атаны Патчахлыгъын ачхан Масихни юсюнден ауаз берилгени, къаумлагъа ол была сакълагъанча болмай башха тыш затча керюне эди. Алай а, кемлерини Аллахха хакъ сюймекликлериибла тезюмлюлюклери бла юлгю болуб, Абустолла иалай адамны Масихни джолуна сирегендиле.!» -деб хапар айтды архиепископ Феофилакт.

Просмотров: 922

Поделиться