Джуаблы православ динчи, алаша клиса ишленник джерде дуа этди

Быйыл июль айны 12-де сыйлы, баш абустолла Петр бла Павел швйыхланы байрам кюнюнде, Нарсана клиса округну приходларвны джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанн, Нарсанада клисаланы динчилери да къошулуб , Ивериягъа джарыкъ келтирген Нина шыйыхны сыйвна аталыб алаша клиса ишлене тургъан площадкада байрамлы дин къуллукъ бардырды. Дин къуллукъда, ол кюн туугъан кюнлерин белгилегенле ишлене тургъан клисаны ктитору Лобжанидзе Павел Борисович, клиса къкрулуш джанындан Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны болушчусу Музенитов Павел Владимирович эмда администрацияны, грек, армян, тегей диаспораланы келечилери боа шахарны джамагъаты бла къонакълары да тилекле этдиле. Дуадан сора джуаблы динчи Пятигорске бла Серкесскени архиепископу Феофилактны байрамгъа джоралаб ийген алгъышын окъуду эмда аны ызы бла ийманны магъаналыгъындан, Аллахны юйю мардасыз ишленирге кереклисинден оюмлашдыргъан сезле айтды. Джуаблы динчи, ол кюн туугъан кюнлерин белгилегенлени Мелек Кюн бла кеси алгъышлаб сыйлы саугъала да берди. Андан сора джыйылгъанланы аллында, «Иверия» деген грузин сабий ансамбль концерт бердиле. Грузиягъа джарыкълыкъ келтирген Нина шыйыхны сыйына аталыб шахар больницаны туурасында Батарейный къаяда алаша клисаны къурулушу 2016-чы джыл ноябрны 19-да башланнганды. Клиса хар ким суаблыкъгъа берген ачхагъа ишленеди.

Просмотров: 1267

Поделиться